งานพิเศษของบุคลากรครู

โพสท์ใน กิจกรรมครู | ใส่ความเห็น

ส่งที่อยู่ URL ของคุณครูที่นี่ค่ะ

เรียน คุณครูที่เข้ารับการอบรม

ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านส่งURLเว็บไซต์ของคุณครูด้วยค่ะ
โดยส่งดังนี้
ชื่อ สกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้

URLเว็บไซต์

ตัวอย่าง
ชื่อ นางเยาวลักษณ์ คำกวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

URLเว็บไซต์ http://yaovaluck99.wordpress.com/

โพสท์ใน การอบรมสัมมนา | ติดป้ายกำกับ | 40 ความเห็น

การลงทะเบียนใช้wordpress

โพสท์ใน การอบรมสัมมนา | ติดป้ายกำกับ | 2 ความเห็น

กิจกรรมมุทิตาจิตคุณครูบุญชัย

มุทิตาจิตคุณครูบุญชัย  อังผาดผล

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น